Disclaimer

Boekhouden.nl wordt beheerd door SnelStart B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oosterend en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37054131, hierna te noemen “SnelStart”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op Boekhouden.nl berusten bij SnelStart of haar toeleveranciers. SnelStart behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van Boekhouden.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruikers (bezoekers van Boekhouden.nl).

De inhoud van Boekhouden.nl wordt met grote zorgvuldigheid door SnelStart samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. SnelStart wijst gebruikers daarom op het belang om de informatie op Boekhouden.nl te verifiëren alvorens op de inhoud van Boekhouden.nl gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen. SnelStart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke activiteiten en/of beslissingen.

Op Boekhouden.nl zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door SnelStart worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door SnelStart. SnelStart wijst gebruikers er echter op dat SnelStart geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat gebruikers vrij een hyperlink naar (een pagina van) Boekhouden.nl te maken, mits de verwijzing naar Boekhouden.nl niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor SnelStart of haar producten of diensten. SnelStart behoudt zich het recht voor om gebruikers op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een geplaatste hyperlink te verwijderen. Kopiëren van informatie van Boekhouden.nl zonder bronvermelding is niet toegestaan.