Privacy Statement

U bezoekt een website die uitgegeven wordt door SnelStart Software B.V. (hierna SnelStart). SnelStart hecht veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

Bescherming van de privacy

SnelStart hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

  1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling.
  2. Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
  3. SnelStart zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
  4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen.
  5. De privacyverklaring van SnelStart is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

Verzamelen van gegevens

SnelStart verzamelt op Boekhouden.nl persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website. Als u Boekhouden.nl bezoekt ontvangen wij via uw webbrowser persoonsgegevens die in de door ons geplaatste cookies zijn opgenomen. U kunt bij het bezoeken van Boekhouden.nl kiezen welke cookies u wilt toestaan. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. We verzamelen tevens gegevens over uw locatie. De locatiegegevens zijn onder meer een van uw IP-adres afgeleide locatie. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening geografisch optimaliseren. U kunt ervoor kiezen om geen van onze cookies te accepteren. Dit betekent echter mogelijk wel dat u niet meer van alle onderdelen van Boekhouden.nl gebruik kunt maken.

Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om u via datzelfde kanaal productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te bieden.

Toestemming 

Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Bewaren van uw gegevens

Als u onze website bezoekt, worden de gegevens die daarbij beschikbaar komen 12 maanden na het laatste bezoek bewaard.

Klachten

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

Contact

Heeft u nog vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via privacy@snelstart.nl.

Meer informatie

Deze Privacyverklaring is specifiek van toepassing op Boekhouden.nl. Kijk voor de uitgebreide Privacyverklaring van SnelStart op www.snelstart.nl.