Rechtsvorm kiezen: echt belangrijk

rechtsvormen

Het is waarschijnlijk niet het eerste onderwerp waar je aan denkt als je een bedrijf gaat beginnen, maar wel een van de belangrijkste: het kiezen van de juiste rechtsvorm. Dit heeft alles te maken met aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. Goed over nadenken dus! Wij geven je alvast even wat beknopte info over de diverse rechtsvormen.

Rechtsvorm en rechtspersoon, huh

De rechtsvorm is de vorm die je kiest voor het uitoefenen van jouw onderneming. Deze is van belang voor de aansprakelijkheid en belastingplicht van je bedrijf. Per rechtsvorm verschillen deze plichten, neem daarom de tijd om de juiste rechtsvorm te kiezen. Je kunt altijd nog van rechtsvorm wisselen, maar dit kan veel tijd en geld kosten.

Als je kiest voor een rechtsvorm zonder rechtspersoon, ben je met je volledige privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Een rechtspersoon kan als organisatie aansprakelijk worden gesteld voor schulden.

Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

Als starter kies je vaak voor de eenmanszaak als rechtsvorm. Hierbij is een persoon eigenaar. De naam maakt het wat verwarrend: dat jouw bedrijf een eenmanszaak is, hoeft niet per se te betekenen dat er maar één persoon werkt. Je kunt meerdere medewerkers in loondienst nemen. Er zijn (naast de eisen voor ondernemerschap) geen eisen om een eenmanszaak op te richten, maar je dient je wel in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Maatschap

In een maatschap ben je samen met anderen verantwoordelijk voor een bedrijf. Je hebt bijvoorbeeld samen met enkele collega’s een artsenpraktijk. Ieder in de maatschap wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer en kan daardoor gebruikmaken van speciale regelingen met betrekking tot inkomstenbelasting. Voor de btw is de hele maatschap ondernemer, waardoor je als persoon niet te maken krijgt met de btw-regels.

Vennootschap onder firma (vof)

Ook wel de vof genoemd. Deze rechtsvorm bestaat uit meerdere (minstens twee) vennoten (ondernemers). Om een vof te beginnen, is geen startkapitaal nodig. Wel is iedere vennoot met zijn of haar privévermogen aansprakelijk voor de schuld van het bedrijf. Wanneer je als vennoot later aansluit in het bedrijf, ben je net zo aansprakelijk. Een vennoot is volgens de wet ondernemer en die heeft te maken met inkomstenbelasting. Daarnaast kun je als vennoot ook profiteren van veel fiscale voordelen.

Commanditair vennootschap (cv)

Deze rechtsvorm lijkt op de vof, alleen kunnen bij de cv stille vennoten aangesloten zijn. Deze vennoten investeren in het bedrijf, maar hebben verder niets te maken met de dagelijkse gang van zaken. Een ander verschil is dat stille vennoten niet worden gezien als ondernemer. Zij hebben geen recht op ondernemersvoordeel, maar kunnen wel belastingvoordeel krijgen op investeringen. Daarnaast is iedere (stille) vennoot met zijn privévermogen aansprakelijk voor de bedrijfsschulden.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap (bv)

De bv is verdeeld in aandelen, die worden beheerd door aandeelhouders. Je kunt een bv in je eentje oprichten. Bij een bv is het belangrijk dat je een notaris inschakelt. In de notariële akte wordt onder andere vastgelegd hoeveel aandelen iedere oprichter krijgt. Jij als grote baas van de bv wordt tot directeur-grootaandeelhouder benoemd en krijgt een salaris uit de bv. Je bent dus personeel van je eigen bedrijf. De Belastingdienst ziet de bv als ondernemer, de bv betaalt loonheffing over jouw salaris.

Naamloze vennootschap (nv)

De nv lijkt op de bv, echter om een nv te starten is minstens €45.000 startkapitaal nodig. Dit kapitaal wordt onderverdeeld in aandelen. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor de schulden, maar delen wel mee in de winst. Daarnaast vormen de aandeelhouders samen de aandeelhoudersvergadering (ava). Deze heeft de hoogste macht binnen de nv en kan de directie benoemen en ontslaan. Na het oprichten van de nv dien je het bedrijf aan te melden bij het Handelsregister.

Coöperatie

De naam zegt het al: deze rechtsvorm vormt zich door een samenwerking. Met andere ondernemers/zelfstandigen bundel je je krachten en voer je samen opdrachten uit, bijvoorbeeld in de creatieve sector. De vormgever, redacteur en fotograaf kunnen samen een product maken. Ieder lid van de coöperatie heeft zeggenschap. Dat houdt in dat er samen gestemd wordt over het in- en uittreden van leden. Iedere zelfstandige, die ondernemer is voor de Belastingdienst (dus meer dan één klant heeft en inkomstenbelasting betaalt), mag deelnemen aan een coöperatie.

Vereniging

Bundel je samen met anderen je krachten voor een mooi doel, maar draait het niet om winst maken? Dan is de rechtsvorm vereniging wellicht iets voor jou. Om een vereniging op te richten, zijn ten minste twee leden nodig. Deze leden hoeven geen ondernemer te zijn. Voor een vereniging is het ook niet nodig om aangemeld te worden bij de KVK.

Stichting

In tegenstelling tot de vereniging kun je een stichting in je eentje oprichten. Bij een stichting draait het niet om winst maken. Gebeurt dit wel? Dan moet dit bedrag geïnvesteerd worden in een maatschappelijk of sociaal doel. Dit is dus geen voor de hand liggende rechtsvorm voor ondernemers. Toch een stichting opzetten? Schrijf je dan in bij de KVK en laat een notariële akte opstellen.

Meer info over rechtsvormen? Bekijk dit handige overzicht van de KVK. Of lees meer info in dit rapport.

Aanbevolen

Populair