Waarom dragen we belasting af en welke verschillen zijn er?

boekhouden Waarom dragen we belasting af en welke verschillen zijn er

Je kent het wel: iedere maand, kwartaal of jaar verplicht je btw afdragen. Als ondernemer reken je btw over de prijs van je producten of diensten. Wanneer een klant een product/dienst van je afneemt, ontvang je van je klant btw. Deze btw draag je vervolgens weer af aan de fiscus. Maar waarom betalen we eigenlijk btw?

Ontstaan omzetbelasting

Btw staat voor belasting toegevoegde waarde, ook wel bekend als omzetbelasting. Omzetbelasting bestaat eigenlijk al heel lang. In de Oudheid voerden de Grieken een vorm van omzetbelasting in. Dit werd later overgenomen door de Romeinen en Egyptenaren. De rest is geschiedenis.

Om de crisis te lijf te gaan, werd in 1934 omzetbelasting in Nederland ingevoerd. Europese landen hanteerden allemaal een eigen tarief. Hierdoor ontstonden grote prijsverschillen en dit zorgde voor oneerlijke concurrentie. In de naoorlogse jaren werd daarom door de Europese Gemeenschap een eenvormig belastingstelsel voor omzetbelasting ingevoerd.

Waar gaat al dat belastinggeld heen?

Nederland is een verzorgingsstaat. Dit houdt in dat de staat verantwoordelijkheid draagt voor de burgers in het land. Iedereen in Nederland heeft recht op gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en werkgelegenheid. Door middel van het betalen van belasting draagt iedere Nederlander hieraan bij. Belasting is één van de grootste inkomstenbronnen van de overheid.

Wat is belasting?

Zoals eerder aangegeven betekent btw belasting toegevoegde waarde. Dit is belasting die een consument moet betalen over aangeschafte producten of diensten. Als ondernemer ben je door de Belastingdienst verplicht om btw in rekening te brengen bij je afnemers. Als ondernemer mag je de btw die je aan je leveranciers hebt betaald, aftrekken van de btw die je hebt ontvangen van je afnemers. Dit wordt ook wel voorbelasting genoemd. Consumenten zijn daarom uiteindelijke degenen die de omzetbelasting betalen, omdat zij geen btw kunnen terugvragen.

Welke btw-tarieven zijn er?

In Nederland rekenen we met verschillende btw-tarieven. Zo is er het algemene tarief van 21%, het laagtarief van 9% en een nul-tarief. Welk product welk tarief heeft, hangt af van het belang van de product/dienst. Producten en diensten met noodzakelijke doelen hebben over het algemeen een laag btw-tarief. Denk hierbij aan water, voedingsmiddelen, medicijnen etc. Voor luxe goederen wordt het hoge tarief gerekend.

 • 21% (hoog) - Algemene tarief. Dit geldt voorluxe goederen. Dit zijn alle goederen of diensten die niet onder de overige btw-tarieven vallen.
 • 9% (laag) - Laag tarief. Dit geldt voor onder andere voedingsmiddelen, water, medicijnen en producten/diensten die de overheid aanmoedigt, zoals (het uitlenen van) boeken, kunst en verzamelvoorwerpen.

 • 0% (geen) - Het 0%-tarief hanteer je bij het zakendoen met het buitenland (bijvoorbeeld het exporteren van goederen).

 • Vrijgesteld van btw - Een aantal goederen en diensten is vrijgesteld van btw. Dit betekent dat je geen btw hoeft te rekenen, maar ook geen voorbelasting kunt aftrekken. Dit is onder andere het geval bij het onderwijs, de kinderopvang en verzekeringen.

Aangifte doen bij de Belastingdienst

Als ondernemer moet je belastingaangifte doen. Nadat je je hebt aangemeld als ondernemer, bepaalt de Belastingdienst of je per jaar, per kwartaal of per maand belasting moet afdragen.

Aangiften doen kan op drie manieren:

 • Via de website van de Belastingdienst
 • Via jouw administratiesoftware
 • Door een fiscaal intermediair, zoals een accountant of belastingadviseur

Jouw btw-nummer

Als je je hebt geregistreerd als ondernemer bij de KvK, ontvang je van de Belastingdienst een btw-nummer. Dit btw-nummer is belangrijk voor de btw-heffing en dien je te vermelden op je facturen. Het btw-nummer bevat de landcode. In Nederland is dit NL. Vervolgens bevat het btw-nummer een RSIN of Burgerservicenummer. Daarna volgt een B en een cijfer van 01 t/m 99. Een btw-nummer bestaat in totaal uit 14 tekens en ziet er bijvoorbeeld zo uit: NL002341233B01.

Jouw btw-administratie

Voor de Belastingdienst moet je kunnen aantonen hoeveel btw je moet afdragen of kunt ontvangen. In de btw-administratie bewaar je de volgende overzichten per tijdvak:

 • Verstuurde facturen
 • Betaalde facturen
 • Al je uitgaven
 • Al je ontvangsten
 • Privégebruik van goederen en diensten

De bovenstaande gegevens dien je volgens de fiscus 7 jaar te bewaren.

De kleineondernemersregeling (KOR)

Verdien je minder dan €1.883,- per jaar? Dan mag je je aangiften jaarlijks indienen. Dit dien je wel schriftelijk aan te vragen bij de Belastingdienst.  Wellicht kom je in aanmerking voor vermindering of hoef je helemaal geen belasting te betalen! Dit heet ook wel de kleineondernemersregeling. Wil je weten of je in aanmerking komt? Kijk dan hier.

Gerelateerde artikelen

Kleine Ondernemers Regeling: wat verandert er allemaal?

Hoe software je wereld opent

Access of Excel gebruiken? Beter van niet

Je tijd efficiënter besteden, doe je zo

Verdien geld met je administratie