Wanneer heb ik een boekhouder of accountant nodig?

boekhouden Wanneer heb ik een boekhouder of accountant nodig

Bij ondernemen komt veel kijken. Het zorgvuldig bijhouden van de administratie is één van de belangrijkste onderdelen van het ondernemerschap. Als ondernemer ben je immers verplicht om btw-aangifte te doen. Daarnaast is het prettig om goed en betrouwbaar inzicht te hebben in de financiële positie van je bedrijf. Door zelf een overzicht te maken van de omzet en de kosten weet je hoeveel winst je genereert en waar de grootste knelpunten zitten.

Vooral uit financiële overwegingen maken veel (kleine) ondernemers de keuze om de boekhouding volledig zelf bij te houden. Met een boekhoudpakket is dit ook makkelijk te realiseren. Toch zijn er verschillende redenen om de administratie (deels) uit te besteden aan een boekhouder of accountant.

Wat kan je zelf?

Allereerst is het goed om af te wegen wat je zelf kunt doen. Ben je iemand die trouw de boekhouding bijhoudt? Of weet je door de wirwar aan bonnetjes meteen al niet waar je moet beginnen? Met een boekhoudpakket kun je veel administratieve taken zelf uitvoeren, zoals het invoeren van bonnetjes en facturen en het inlezen van bankafschriften. De mate waarin de hulp van een boekhouder of accountant wenselijk is, verschilt per ondernemer. Sommigen regelen de boekhouding grotendeels zelf en schakelen een accountant alleen in voor financieel advies en controle van de aangifte. Anderen kiezen er voor om zelf bijvoorbeeld alleen facturen te verwerken. Overige administratieve taken laten ze uitvoeren door een boekhouder.

Uitbesteden

Tijdgebrek en complexiteit kunnen je bewegen om je administratie uit te besteden. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld veranderende werkzaamheden of een toename van opdrachten. Je kunt er dan voor kiezen om de boekhouding niet langer zelf te voeren, maar uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Niet één administratie is hetzelfde. Meestal bepalen de werkzaamheden voor een groot deel de aard van je boekhouding. Heb je veel voorraad? Lever je producten of diensten aan het buitenland? Verstuur of ontvang je grote hoeveelheden facturen? Al dat soort zaken spelen een rol bij de grootte en complexiteit van je boekhouding. Afhankelijk hiervan (en van je eigen kennis) kun je ervoor kiezen een boekhouder of accountant in te schakelen. Deze kan je helpen de administratie op orde te brengen en/of te houden.

Wettelijke controleplicht

Een belangrijke reden om een boekhouder of accountant in te huren, is de groei van je bedrijf. Om het overzichtelijk te houden, is ondersteuning dan vaak noodzakelijk. Bovendien is een onderneming volgens het burgerlijk wetboek controleplichtig als twee opeenvolgende boekjaren wordt voldaan aan twee van de onderstaande criteria:

  • Meer dan €12 miljoen omzet
  • Meer dan €6 miljoen balanstotaal
  • 50 medewerkers (fte) of meer

Als je onderneming controleplichtig is, moet de jaarrekening worden gecontroleerd door een openbaar accountant. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen of een bedrijf wel of niet controleplichtig is. Een accountant kan dit voor je uitzoeken. Als je bedrijf controleplichtig wordt, betekent dat overigens niet dat je de hele administratie moet uitbesteden. Je kunt een deel zelf blijven doen, zoals het verwerken van in- en uitkomende facturen en het beheren van relaties en artikelen. De accountant doet de controle van je boekhouding. Let op: een boekhouder heeft deze controlebevoegdheid niet!

Gerelateerde artikelen

Kleine Ondernemers Regeling: wat verandert er allemaal?

Hoe software je wereld opent

Access of Excel gebruiken? Beter van niet

Je tijd efficiënter besteden, doe je zo

Verdien geld met je administratie