5 moderne capaciteiten van waardevolle accountants

5-moderne-capaciteiten-van-waardevolle-accountants

Een boekhouder of accountant die van betekenis wil blijven voor klanten zal een andere koers moeten gaan varen. Door de toenemende automatisering kan de klant steeds beter zijn of haar eigen berekeningen maken. Zo verdwijnt het belangrijke verdienmodel voor de accountant als verwerker van cijfers. Hieronder lees je 5 capaciteiten waarmee je als accountant waarde blijft toevoegen. Mogelijk heb je deze capaciteiten al, of zijn er capaciteiten die nog verder ontwikkeld kunnen worden.

  1. Een persoonlijk mentor en businesscoach
   In essentie betekent dat de capaciteit om het vertrouwen van klanten te krijgen. Vertrouwen wordt bereikt door de accountant die het aandurft om ondernemers een spiegel voor te houden en helpt bij het nemen van objectieve, goed gefundeerde beslissingen. Dus meedenken in zowel goede als slechte tijden. Hoe je een persoonlijk mentor wordt? Daar is geen formule voor, want het heeft met intermenselijke relaties te maken. Wel is het een grote pre als je je oprecht inleeft in andere mensen.
  2. Het continu kunnen monitoren
   Ondernemers willen op elk moment het reilen en zeilen van hun onderneming begrijpen. De accountant die in staat is om continu inzicht te geven, is daarom van grote waarde. Wat daar minimaal voor nodig is? Een goede kennis van geautomatiseerde tools om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door monitoringtools aan te bieden in een Cloudomgeving. Daarmee kun je op elk gewenst moment de cijfers met klanten bespreken, analyses doen en voorspellingen maken. De accountant in de Cloud is iemand die feitelijk op elk moment als online meedenker fungeert en daardoor de rechterhand van de ondernemer is.
  3. Het hebben van branche-specifieke kennis
   Voor ondernemers is niets fijner dan geïnformeerd te worden over belangrijke trends, of kansen die zich voordoen om hun business sterker te maken of te vergroten. Meedenkers zijn daarom ook klantenbinders. Een moderne accountant is iemand met branchekennis die zich ook afvraagt hoe de klant binnen zijn branche relevant blijft. Daarom de tip om je als accountant af te vragen in welke branche je jezelf zou kunnen specialiseren. Mogelijk door te starten met de belangrijkste branches waar je nu al klanten hebt en juist daar extra inzicht te vergaren.
  4. Communicatief vaardig zijn
   Daar ligt voor sommigen in het vak misschien een grote uitdaging: het waren toch vooral de extraverte sales- en marketingpersonen die op de voorgrond traden? Misschien wat neergezet als een stereotype, maar er zijn genoeg mensen die voor het administratieve vak kozen om wat meer op de achtergrond, faciliterend werkzaam te zijn. Doordat de rol verschuift van ‘administratie en cijfers’ naar ‘coaching en businessadvies’ zijn communicatieve vaardigheden en jezelf goed presenteren onmisbaar geworden. Het hebben van zogenoemde ‘soft skills’ speelt een steeds grotere rol.
  5. Proactief zijn in plaats van afwachtend
   Deze capaciteit lijkt op eerdergenoemde capaciteiten, maar verdient het om extra te worden toegelicht. Het gaat niet alleen om coaching, het interpreteren en monitoren van cijfers en het hebben van branchekennis. Proactieve accountants klimmen al eerder op de stoel van de ondernemer. Zij denken bijvoorbeeld na over wat nodig is om de resultaten te verbeteren, wanneer het zinnig is om een bepaalde investering te doen, of dat het misschien wel slim is om een samenwerking aan te gaan. Proactief zijn, betekent dus de cijfers al eerder interpreteren als businesskans, nog voordat de klant het doorheeft.
De eindconclusie
  Het administratieve, cijfermatige vak kruipt meer richting business development en het ondernemen zelf. Een waardevolle, communicatieve accountant is veel meer een gesprekspartner of bedrijfsadviseur geworden. Maar er is sprake van nog een interessante verschuiving: het administratieve vak kruipt ook richting het vakgebied van IT. Data wordt wereldwijd als 'het nieuwe goud' gezien. Accountants die in staat zijn om data in te zetten en te analyseren, zijn van onschatbare waarde voor heel veel bedrijven. De eindconclusie? Het gaat bij accountancy steeds vaker om het kunnen analyseren en interpreteren van externe cijfers, nu de interne cijfers voor het merendeel van de mkb-bedrijven zelf te interpreteren zijn.

Gerelateerde artikelen