Digitale businesskansen voor accountants à la Cruijff

digitale-businesskansen-voor-accountants-a-la-cruijff

‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’ Dat is wel de meest bekende Cruijffiaanse uitspraak. Om eens een positieve kijk te geven op de digitalisering van de boekhouding lieten we ons door de beroemdste Nederlandse voetballer, Johan Cruijff, inspireren. Daarom formuleerden we deze twee uitspraken, die duidelijk maken dat de digitalisering juist veel kansen biedt voor het vakgebied van de boekhouder of accountant.

‘Minder te doen geeft een hoop tijd om te doen!’

Digitalisering betekent dat er meer tijd beschikbaar is gekomen, want boekhouden gebeurt steeds meer automatisch. De boekhouder hoeft minder cijfers te verwerken, bijvoorbeeld omdat de ondernemer bonnetjes en facturen zelf met de smartphone scant en de bankrekening gekoppeld staat aan de boekhouding. De tijd die daardoor bij boekhouder en accountant vrijkomt, kan veel waardevoller voor de klant worden ingezet. Het vak wordt inhoudelijk nog uitdagender en richt zich op een bredere verdieping in financiële, data- en businessprocessen bij de klant.

‘Als je de cijfers weet, hoef je niet te doen wat je deed’

Computersystemen rekenen sneller dan de hersenen van een mens en koppelen data eenvoudiger dan ooit aan elkaar. Daarmee kan de klant bijvoorbeeld zelf via een financieel dashboard monitoren hoe hij ervoor staat. Wat er op dit moment technisch kan, was enkele jaren geleden simpelweg nog niet mogelijk. Maar alleen cijfers kunnen zien op een dashboard is voor veel ondernemers niet voldoende. De waarde die je als boekhouder of accountant kunt toevoegen? Die ligt vooral op het gebied van coaching, advies en het veilig borgen en analyseren van steeds groter wordende datastromen, die van invloed kunnen zijn op de businessresultaten.

Bovenstaande Cruijffiaanse uitspraken zijn bedoeld om duidelijk te maken dat er wel veel verandert, maar dat de essentie blijft: waarde toevoegen aan het businessresultaat van de ondernemer. Door onnodige kosten te vermijden en samen nieuwe businesskansen te spotten. Kennis over moderne ontwikkelingen binnen de IT is daarbij een pre. Na deze twee uitspraken volgen nu twee digitale kansen: blockchain en AI, Artificial Intelligence.

Blockchain als digitale kans

Transparantie, veiligheid, integriteit, continuïteit en vertrouwen zijn allemaal woorden die passen bij het vak van de accountant. Het interessante is dat deze vijf woorden ook van toepassing zijn op de blockchaintechnologie. Accountants die de voordelen van blockchain begrijpen, zullen nog betere adviseurs voor hun klanten zijn.

Wat is blockchain?

Blockchain is een systeem dat gebruikt wordt om op een gevalideerde, eenduidige manier gegevens vast te leggen. Alle datagegevens, bijvoorbeeld transacties, zijn zichtbaar voor alle partijen binnen de blockchain-community en kunnen niet worden gewijzigd zonder consensus van alle betrokkenen. Het is in feite één gedeeld en gecontroleerd grootboek waarbij het onmogelijk is voor andere deelnemers om informatie te wijzigen of te manipuleren. Oneffenheden zouden namelijk per direct opvallen binnen de blockchain-community. Dit komt de correctheid van de boekhouding sterk ten goede.

Dat betekent ook dat accountants de blockchaintechnologie kunnen inzetten om de procesinrichting bij klanten veiliger te maken. Bijvoorbeeld door juridische documenten, leverings- en betalingsvoorwaarden en andere belangrijke documenten door middel van blockchain te borgen en vast te leggen. Ga je dan als accountant jezelf met techniek bezighouden? Misschien niet, maar dan blijft het waardevol om je over dit onderwerp te laten adviseren of zelf onderdeel te zijn van een blockchain-community.

Machine Learning als digitale kans

IT maakt het steeds vaker mogelijk om voorspellende oplossingen te leveren en dat is nu precies wat ondernemers waarderen. Door goede voorspellingen kun je immers beter handelen en de juiste beslissingen nemen. Een onderdeel van wat kunstmatige intelligentie (of Artificial Intelligence, AI) wordt genoemd, is machine learning. Daarbij wordt de software zo intelligent dat het zelf gaat programmeren op basis van data die het tegenkomt. Wat je daar als accountant mee kunt? In plaats van de handmatige interpretatie van allerlei cijfers, kunnen geautomatiseerde rapporten en prognoses gemaakt worden. Mogelijk herken je zelf als accountant een tijdrovend klantproces waarbij de dataverwerking op een geautomatiseerde, intelligente manier zou kunnen gebeuren. Er zijn steeds meer mogelijkheden om dergelijke geautomatiseerde processen te laten helpen processen te versnellen en te verbeteren.

Interpreteren en adviseren heeft de toekomst

Als IT zorgt voor steeds minder fouten en de menselijke controle minder belangrijk wordt, ontstaat er meer ruimte om financiële cijfers en data op een juiste manier te interpreteren. Accountants die hun waarde behouden, zijn de accountants die de ondernemer helpen bij steeds sneller veranderende behoeften. Daarbij zal er een verschuiving optreden van ‘cijfers’ naar business en IT. Het is dus raadzaam om als boekhouder of accountant op de hoogte te blijven van digitale innovaties die de business van ondernemers sterk gaan veranderen. ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’; digitale veranderingen bieden altijd nieuwe kansen. Zolang je zelf maar bereid bent om de kansen te zien.

Gerelateerde artikelen

6 tips voor accountants

Financierings-jungle: de partijen die financieren

Accountant aan het woord: Femke Robben vertelt

Zakelijk financieren, zoveel smaakjes…