Het belang van begroten en budgetteren

finance Het belang van begroten en budgetteren 2

Heb je niet altijd in de gaten waar je geld naartoe gaat? Maak een begroting, krijg inzicht in je financiën en bewaak je budget. In dit artikel lees je hoe.

Een begroting is een overzicht van je inkomsten en uitgaven en maakt duidelijk hoeveel geld je kunt besteden. Een begroting is voor iedereen anders. Niet alleen verschillen inkomsten per persoon, ook wil iedereen zijn geld op een andere manier besteden.

Maak een begroting

Inkomsten en uitgaven verschillen gedurende het jaar. Veel inkomsten en uitgaven komen regelmatig terug: iedere maand, ieder kwartaal, ieder half jaar of ieder jaar. Het is daarom verstandig om een gemiddelde maandbegroting te maken. Alle inkomsten en uitgaven in een jaar reken je dan om naar een gemiddeld bedrag per maand. Maak een tabel met twee kolommen. Zet boven de eerste kolom ‘Inkomsten’ en boven de tweede kolom ‘Uitgaven’. Noteer alle inkomsten in de eerste kolom. Tel dit bij elkaar op en deel dit bedrag door twaalf. De uitkomst van deze rekensom is je gemiddelde maandinkomen.

Geld reserveren

Noteer daarna alle uitgaven. Reken alle bedragen terug naar een gemiddeld bedrag per maand en tel alle uitgaven bij elkaar op. Dit is het bedrag dat je gemiddeld per maand uitgeeft. Begroten is vooruitzien, dus vergeet ook onvoorziene uitgaven niet. Deze uitgaven komen niet iedere maand terug, maar zijn wel belangrijk. Het is verstandig een vast bedrag per maand te reserveren voor deze onverwachte en soms grote uitgaven.

Overschot of tekort

Trek alle uitgaven af van je inkomsten. Je ziet dan hoeveel je per maand tekort komt of overhoudt. Zo heb je goed inzicht in je persoonlijke financiën en kun je eventueel actie ondernemen, bijvoorbeeld door bepaalde uitgaven te beperken of inkomsten te vergroten.

Bron: NIBUD

Gerelateerde artikelen